penktadienis, sausio 16, 2009

RYTOJ ŠVESIM RASOS GIMTADIENĮ

RIMTAI RUOŠIUOSI

Šiaip, tai jos gimtadienis šiandien, iš pat ryto gavo bučki nuo manęs, o vakar kartu su tėčiu važiavo išsirinkti sau dovanos.

Tai štai, tortas jau padarytas ir stūkso šaldytuve, šiandien vakare reiks papuošti :)
Žaidimu sąrašas ilgiausias, grižus Raselei jį studijuosim ir išsirinksim jai labiausiai patinkančius :)
O dabar lėksiu tvarkytis, paskui dar reiks Raselei padėti jos kambarį susitvarkyti:

Tiesa, labai daug įvairių žaidimu radau čia, gal ir jums pravers :)


Judresni žaidimai

Akla višta
Priemonės: skarelė akims užrišti.
Žaidimo aprašymas: Vienam žaidėjui užrišamos akys ir jis tris kartus apsukamas aplink. Tada paleidžiamas ir stengiasi pagauti kurį nors kitą žaidėją. Žaidėjai gali skleisti kokius nors garsus, kartais paliesti "aklą vištą" ar tiesiog stengtis stovėti ir judėti tyliai. Galiausiai kas nors vis tiek kas nors bus pagautas. Tada tas žaidėjas tampa akla višta.
Variantas: Pagautą žaidėją "akla višta" turi atpažinti liesdama. Jei atpažįsta, tas žaidėjas tampa "akla višta", jei neatpažįsta, "akla višta" lieka tas pats žaidėjas.

Balionų mūšis
Priemonės: balionai ir juostelės jiems pririšti.
Žaidimo aprašymas: Grupė padalinama į dvi komandas, kiekvienam komandos nariui prie alkūnės pririšamas pripūstas balionas ir komandos su balionais kaunasi. Jei kurio nors dalyvio balionas susprogsta, jis iškrenta iš žaidimo. Laimi ta komanda, kurioje lieka nesusprogusių balionų

Šokančios statulos
Priemonės: Šokių muzika, vienkartiniai puodeliai ar tušti jogurto indeliai kiekvienam žaidėjui.
Žaidimo aprašymas: Žaidėjai užsideda vienkartinius indelius ant galvų ir šoka. Tas, kuris ilgiausiai išlaiko indelį ant galvos - laimi.

Viščiuko kelionė
Priemomės: žaislinis viščiukas.
Žaidimo aprašymas: Žaidėjai susėda ratu, vienas žaidėjas yra viduryje, vienas žaidėjas yra skaičiuotojas. Pasirenkama kokia nors tema ir žaislinis viščiukas pradeda keliauti ratu iš rankų į rankas. Tuo tarpu viduryje esantis žaidėjas turi vardinti visus su temas susijusius dalykus. Kai tik viščiukas sugrįžta pas pirmąjį žaidėją, viduryje esantis nustoja kalbėti. Tada į vidurį eina kitas žaidėjas ir renkama nauja tema. Tas žaidėjas, kuris išvardina daugiausiai susijusių dalykų, tampa nugalėtoju. (Pvz.: tema - šokoladas: juodas, baltas, pieniškas, Karūnos, grietininis, su riešutais ir.t.t.)

Žąsys skraido
Žaidimo aprašymas: Kai vadovas sako "Žąsys skraido" ir mojuoja rankomis kaip paukštis, visi žaidėjai turi kartoti tą patį. Vadovas tęsia toliau sakydamas "Katės miaukia" ir visi skleidžia atitinkamus garsus. Vadovas tęsia toliau sakydamas, pvz. "Arkliai žvengia", "Vištos kudakuoja", "Žuvys plaukia" su atitinkamais garsais ir judesiais. Kai visi įsijaučia į žaidimą, vadovas kartais pasako neteisingą sakinį pvz. "Karvės loja" arba "Drambliai skraido". Jei žaidėjas imituoja veiksmą ar garsą, jis gauna baudą. Po trijų baudų jis iškrenta iš žaidimo.

Akla karvė
Vieta: didesnė patalpa.
Priemonės: varpelis ir skarelė akims užrišti.
Žaidimo aprašymas: Visi žaidėjai susėda ratu. Vienam žaidėjui užrišamos akys - jis yra "akla karvė". Tada tas žaidėjas kelis kartus apsukamas aplink ir pastatomas rato viduryje. Žaidėjai siunčia varpelį ratu ir skambina. "Akla karvė" turi sekti varpelio skambėjimą. Kai vadovas duoda ženklą, varpelį turintis žaidėjas nustoja juo skambinti ir nebeperduoda jo toliau. "Akla karvė" dabar turi atspėti pas ką yra varpelis parodydama į tą žaidėją pirštu. Jei atspėja, tai žaidėjas, turintis varpelį, tampa "akla karve". Jei neatspėja, lieka "akla karve" kol atspės.

Gyvatės uodega
Žaidimo aprašymas: Žaidėjai sustoja į vieną liniją ir padeda abi rankas ant pečių priešais stovinčiam žaidėjui. Pirmas eilėje stovintis žaidėjas yra gyvatės galva, o paskutinis - uodega. Galvos tikslas yra pagauti uodegą. Uodega stengiasi išvengti galvos, o visas kūnas juda paskui galvą. Jeigu galva pagauna uodegą arba gyvatės kūnas suplyšta, tada paskutinis buvęs žaidėjas tampa galva, o priešpaskutinis - uodega. Taip žaidžiama, kol visi turi galimybę pabūti galva ir uodega.

Išridenk kamuolį
Žaidimo aprašymas: žaidėjai sustoja glaudžiu ratu su gana plačiai išskėstomis kojomis. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje su kamuoliu. Jis stengiasi išridenti kamuolį tarp žaidėjų kojų už rato. Žaidėjai stengiasi sulaikyti kamuolį rankomis. Jei kamuolys išrieda už rato pro kurio nors žaidėjo kojas, tas žaidėjas eina į rato vidurį.


Ramesni žaidimai

Sugedęs telefonas 2
Žaidimo aprašymas: Grupėje turi būti ne daugiau 8 asmenys. Visi sėdi ratu. Savanoris savo draugui iš dešinės pasako kokį nors daikto pavadinimą, asmenį ar reiškinį. Tada antrasis turi savo draugui iš dešinės, jau nebeminėdamas to daikto pavadinimo apibūdinti jam pasakytą frazę savo žodžiais ir taip einama ratu iki paskutinio. Paskutinysis pasako savo apibūdinimą garsiai. Tada jis sulyginamas su pirmuoju pasiųstu žodžiu.

KAMUOLYS LAIKRODIS TELEFONAS SAGA

BATAS KEPURĖ TROLEIBUSAS MAŠINA

LĖKTUVAS BANANAS OBUOLYS ADATA

Bzzz
Žaidimo aprašymas: Žaidėjai skaičiuoja nuo vieno toliau ir vietoje septynių ir jo kartotinių (14, 21, ...) turi pasakyti "Bzzz". Jei kuris nors žaidėjas suklysta, iškrenta iš žaidimo ir grupė pradeda skaičiuoti iš naujo.
Variantai: galima imti kitų skaičių kartotinius.

Meškiuk, pabusk
Žaidimo aprašymas: Vienas žaidėjas, "Meškiukas", pasodinamas ant kėdės ir užsimerkia, arba jam užrišamos akys. Kiti žaidėjai išsirikiuoja jam už nugaros. Kiekvienas priėjęs prie meškiuko pasako "Meškiuk, pabusk", stengdamasis iškreipti savo balsą, kad meškiukas neatpažintų. Meškiukas spėja, kas iš žaidėjų tai pasakė. Jei atspėja, tai tas žaidėjas ir meškiukas keičiasi vietomis, jei ne, žaidėjas, žadinęs meškiuką, eina į eilės galą, o kitas žaidėjas bando pažadinti meškiuką.

Pieštas laiškas
Žaidimo aprašymas: Kažkada žmonės nemokėjo rašyti. Tačiau jei vis tiek siuntė vieni kitiems laiškus. Vietoje raidžių ir žodžių jie naudojo piešinius. Parašykite trumpą laišką draugui, kuriuo jam norite pasakyti: paskambink man šiandien šeštą valandą vakaro; vakare kviečiu žaisti futbolą; ar galėtume daryti namų darbus kartu?; padovanok man šuniuką gimtadieniui; duok man spalvoto popieriaus ir žirkles. Duokite laišką savo draugui ir įsitikinkite ar jis jus suprato.

Prisėsk ant baliono!
Priemonės: gana tvirti pripūsti balionai su viduje įdėtu nurodymu ką reikia padaryti.
Žaidimo aprašymas: žaidėjai susėda ratu. Imamas vienas balionas ir siunčiamas ratu. Kiekvienas žaidėjas turi visu svoriu ant jo atsisėsti. Jeigu kam nors balionas susprogsta, tas turi atlikti balione nurodytą užduotį (pvz. padainuoti dainą, pašokti, loti kaip šuo ir pan.).

Sportinė pantomima
Žaidimo aprašymas: Pantomima - tai gerai žinoma ir mėgstama meno rūšis. Pantomimos meistrai dažniausiai savo vaidinimuose vaizduoja kokios nors profesijos žmones. Jūs taip pat galite suvaidinti pantomimą ir pavaizduoti: valties irkluotojus ir vairininką; disko metiką; šuolininkus į tolį ir aukštį; sunkumų kilnotojus; sinchroninio plaukimo grupę.

Susimaišiusios pasakos
Žaidimo aprašymas: Visi žinome tokias pasakas, kaip "Raudonkepuraitė", "Bremeno muzikantai", "Trys paršiukai", "Sniego karalienė", "Auksinė antis". O dabar įsivaizduokite, kad pasakų pavadinimai susimaišė. Sukurkite ir pasekite pasaką, kurios pavadinimas būtų:
Raudoni paršiukai;
Sniego muzikantai;
Trys antys;
Bremeno kepuraitė;
Auksinė karalienė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Related Posts with Thumbnails